Landschapsbeheer Friesland. Alle Rechten Voorbehouden." /> Historische Wandelpaden - LandschapsBeheer Friesland - Wandelroutes

Wandelroute 6. Ezumakeeg

Afstand: 7,9 km
Duur: 1,5 uur
Ondergrond: Het grootste deel van de route, 7 kilometer, bestaat uit verharde wegen en fietspaden. Een klein deel - circa 700 meter - loopt over onverharde paden.
Honden: In de Ezumakeeg moeten honden worden aangelijnd.
Geopend: januari t/m december
Streekverhalen: open pagina
Kaart: geen kaart beschikbaar
Gps: geen gps route beschikbaar
printen: printversie

Malle graaf

Bijzondere historische info

Tot de splitsing van de Dongeradelen was het terpendorp Anjum de hoofdplaats van de voormalige grietenij. De meeste grietmannen woonden op de in 1831 gesloopte Holdingastate, een kasteelachtig bouwwerk. Op de locatie van de state, aan De Singel, staat nu boerderij Ny Holdinga. Het witgepleisterde voorhuis dateert uit het midden van de 19e eeuw. Opvallend is hoge kerk uit 1150, die is gewijd aan de Heilige Michaël. Als beschermheilige van hooggelegen plaatsen zijn veel kerken op heuvels (terpen) aan deze aartsengel gewijd.

In de mond van de Zuider Ee (ooit een zeeslenk), heeft waarschijnlijk al sinds de bedijking van de kust in de 11de eeuw een sluis gezeten. Vanaf de 15de eeuw komt Ezumazijl in documenten voor. In 1671/'72 wordt er een moderne uitwaterings- en keersluis gebouwd om het water uit de Zuider Ee in de Lauwerszee te spuiten. De sluis is in 1745 hersteld en in 1931 vernieuwd. Het gebied ten zuiden van Ezumazijl had een landbouwbestemming, maar is enige jaren geleden aangewezen als natuurgebied. Het is zo ingericht dat het zich met schoon regenwater kan vullen.


(dreigende lucht boven het wad)

Dokkumer Nieuwe Zijlen ligt aan de zuidwestelijke uitloper van het Lauwersmeer. De imposante sluis uit 1729 bepaalt samen met de huidige schutsluis het gezicht van deze voormalige zeehaven. Op de dijk staat een gedenknaald uit 1729. Dit is tevens het grensteken tussen de gemeenten Kollumerland en Dongeradeel.

Landschapskarakteristiek
Rondom Anjum ligt bouwgrond waar bloembollen en koren verbouwd worden. In de zomer is het een kleurig en gevarieerd landschap. De dijk bij Ezumazijl biedt een prachtig uitzicht over het Lauwersmeer. Vanuit de vogelkijkhut in het zuidelijk deel en het uitzichtpunt in het noordelijk deel van de Ezumakeeg heeft u een prachtig uitzicht op de ondergelopen keeg (polder). Hier kunt u genieten van het vogelleven zonder dat uw aanwezigheid wordt opgemerkt.

 


(grote zilverreiger)pagina 2

terug naar overzicht